#VESLAŘISOBĚ

„Vážení veslaři, veslařští příznivci a přátelé od vody,

chtěli bychom vás jako komunitu požádat o finanční výpomoc poškozeným veslařům a jejich rodinám z jihu Moravy, jenž přišli ve čtvrtek po ničivém tornádu o domov, střechu nad hlavou a nebo k majetkové újmě. Samotný Veslařský klub Hodonín i Břeclav jsou bez újmy a od samého počátku se většina členů aktivně zapojuje do dobrovolné výpomoci. V Hodoníně ubytováváme a staráme se o cca 40-50 dobrovolníků, kteří zde na jihu pracuji od rána do večera.

Veslařský klub Hodonín zřídil transparentní účet, ze kterého se následně přerozdělí finance potřebným.  V tuto chvíli víme o 3 poškozených z Hodonína a 3 rodin z Břeclavi. Jakmile budeme mít více informací o počtu a potřebách, budeme získanou částku rozdělovat.

Číslo účtu: 6100000339/0800   (není třeba variabilní symbol, případně dejte poznámku)

Předem moc děkujeme za případnou pomoc i mentální podporu a věříme, že jednoho krásného dne všem dárcům budeme moc poděkovat opět v klidu u vína z Jižní Moravy.  Za Veslařský klub Hodonín, Ing. Filip Švrček“

Věřím, že komunita veslařů držela vždy při sobě a zabere, vždy když je potřeba. #VESLAŘI SOBĚ