Příspěvky

Členské příspěvky

Příspěvky se liší dle stáří veslaře:

  • 3000 Kč/rok pro děti a mládež do 18 let a studující do 26 let
  • 4000 Kč/rok pro ostatní členy
  • 1 200 Kč/rok pro seniory nad 70 let

Od roku 2025

  • Bude doplněno

Kam poslat platbu

  • Platby prosím plaťte na účet klubu 11631481/0100
  • Do poznámky připište jméno a příjmení dítěte/člena – usnadníte nám výrazně párování plateb!