VÝZVA VŠEM ČLENŮM VK OHŘE

Vážení členové rodiče členů a přátelé klubu,

s půlnocí z 13. na 14. října 2020 přicházejí další protipandemická opatření, která budou platit nejméně do 3. listopadu. Nebudu zde opisovat jednotlivé body vládního nařízení. Veslování je sport inteligentních lidí a všichni si mohou ta omezení vyhledat na různých webových stránkách. Rovněž nechci specifikovat, jakým způsobem budou tato opatření aplikována v podmínkách klubu. Každý z nás umí počítat do šesti a dokáže odhadnout vzdálenost dvou metrů. Také nebudu polemizovat o tom, zda je klub veřejně přístupným místem se zákazem konzumace alkoholických nápojů.

Vyzývám však všechny trenéry a členy a rodiče k rozumu. Zabraňme tomu, aby se v prostorách klubu přenášel virus na jiné osoby. Omezme v těchto dnech tréninkové aktivity a dobu pobytu v klubu na to nejnutnější. Pomůžeme tím hlavně zdravotníkům zvládnout očekávaný nápor pacientů. Také zkrátíme čas, po který budou nepopulární opatření platit.

Martin Vorel, předseda