Vzpomínka u pomníku veslařů v Lounech

Vážení přátelé,

stejně jako v minulých letech se díky uvolnění některých opatření státních orgánů
v souvislosti s pandemií uskuteční tradiční vzpomínka na zavražděné a umučené členy a
přátele Veslařského klubu Ohře Louny. Vzpomínkový akt proběhne 10. června 2020
v 17:00 hodin v prostorách klubu, které mají charakter venkovního sportoviště.

Pravidla pro nošení roušek či respirátorů, použití dezinfekce a minimální vzdálenosti mezi
osobami se budou řídit aktuálně platnými nařízeními vlády a ostatních státních orgánů.

 

Martin Vorel
předseda
Veslařský klub Ohře Louny
Vosátkova 1765, Louny