Výbor Veslařského klubu Ohře Louny svolává: Valnou hromadu, na den 24. 3. 2023, 17:00 v loděnici klubu

Program valné hromady, doplnen

Program

 • Zahájení, přivítání hostů
 • Volba pracovních orgánů VH- mandátová a volební komise, návrhová komise
 • Zpráva předsedy VKO za rok 2022, Kontrola usnesení VH 2022
 • Zpráva kapitána VKO za rok 2022
 • Zpráva o hospodaření za rok 2022
 • Zpráva předsedy revizní komise za rok 2022
 • Návrh rozpočtu klubu na rok 2023
 • Plán pořádaných akcí a plán oprav na rok 2023
 • Plán sportovní přípravy a závodů na rok 2023
 • Změna stanov – doplnění o možnost osamostatnění pobočného spolku
 • Souhlas VH s osamostatněním pobočného spolku VKO Most
 • Zpráva mandátové komise
 • Diskuze
 • Hlasování o usnesení VH
 • Závěr

Výkonný výbor VKO