Valná hromada 2024

Výkonný výbor Veslařského klubu Ohře Louny svolává Valnou hromadu na den 1. 3. 2024, 17:00 v loděnici klubu

Program
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba pracovních orgánů VH- mandátová a volební komise, návrhová komise
3. Zpráva předsedy VKO za rok 2023, Kontrola usnesení VH 2023
4. Zpráva kapitána VKO za rok 2023
5. Zpráva o hospodaření za rok 2023
6. Zpráva předsedy revizní komise za rok 2023
7. Návrh rozpočtu klubu na rok 2024
8. Plán pořádaných akcí a plán oprav na rok 2024
9. Plán sportovní přípravy a závodů na rok 2024
10. Zpráva mandátové a volební komise
11. Diskuze
12. Hlasování o 1. části usnesení VH
13. Volby členů výkonného výboru a revizní komise
14. Hlasování o 2. části usnesení VH
15. Závěr