T-MOBILE DRAČÍ LODĚ 2022

 1.  T-MOBILE DRAČÍ LODĚ 2022 je závod smíšených posádek. Maximální počet pádlujících členů posádky
  je 16. V každé posádce musí startovat alespoň 4 ženy. Pokud nebude toto pravidlo splněno, může dojít
  k vyloučení ze závodu nebo k časovým handicapům posádek s více mužskými závodníky.
 2.  Uzávěrka přihlášek 3.8.2022. Dodatečné přihlášky mohou být přijímány pouze do naplnění
  maximálního počtu posádek.
 3.  Startovné činí 3 000,- Kč za posádku a zahrnuje i jednu tréninkovou jízdu v den konání závodu v
  Lounech. Startovné je nutné uhradit bankovním převodem na účet pořadatele, č. účtu
  11631481/0100, variabilní symbol 20220806, jméno posádky do poznámek pro příjemce. V
  případě, že většinu posádky (9 a více závodníků) bude tvořit mládež od 14 do 18 let, hradí se
  snížené startovné 800,- Kč. Nejste-li si v době platby jisti složením posádky, uhraďte prosím
  plnou částku a rozdíl Vám bude případně dorovnán v hotovosti v místě závodu. Start dětí
  mladších 14 let se nedoporučuje.
 4.  Tréninkové jízdy na Ohři budou v sobotu 6.8.2022 v době od 8:30 do 12:00.
 5.  Závody začínají v sobotu 6.8.2022 ve 12.30 hodin.
 6.  Každá posádka startuje ve dvou rozjížďkách a ve finále, do něhož je nasazena podle nejlepšího
  dosaženého času z rozjížďky. Systém závodů je popsán na samostatném listě tohoto souboru.
 7.  Dráha 240 metrů pro 3 lodě na Ohři v Lounech, s cílem před mostem Veslařů. Skvělá závodnická
  atmosféra zaručena.
 8.  Oficiální tréninkové jízdy proběhnou v sobotu 6.8.2022 od 8.30 hodin.
 9.  Občerstvení v místě za příznivé ceny.
  Přihlášku a požadavek času tréninové jízdy 6.8.2022 posílejte na email: vko@vko.cz
  Závod je součástí Letního lounského vábení 2022, těsíme se na Vás se společností T-Mobile !

Přihláška ke stažení zde: T-Mobile Draci lode 2022_prihlaska_PLAIN