Příspěvky 2024

Ahoj, jako každý rok poprosim všechny členy o zaplaceni členských příspěvků. Idealní forma je elektronicky.

 

Bankovní spojení: 11631481/0100

www.vko.cz/VKOweb/pro-rodice/prispevky