Příspěvky 2021

Ahoj, jako každý rok poprosim všechny členy o zaplaceni členských příspěvků. Idealní forma je elektronicky.