Od úterý 7. 4. 2020 individuálně trénujeme na vodě!

Vážení členové Veslařského klubu Ohře Louny, drazí rodičové, v pondělí 6. 4. 2020 odpoledne přišla dlouho očekávaná zpráva z webu vlády ČR, jejíž znění je následující:

„Od půlnoci z pondělí na úterý (tj. 7. 4. 2020) budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná  prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.“

Pro nás to znamená, že za níže uvedených podmínek můžeme zahájit trénink na vodě:
– Šatny a sprchy a WC v 1. patře, budou pro sportovce uzavřeny, doporučujeme všem přijít na trénink již ve sportovním úboru.
– Vstup do loděnice nebude umožněn členům s příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, rýma, kašel, bolest hlavy, nechutenství…).
– Časy tréninků budou individuálně stanoveny tak, aby se zabránilo soustředění většího počtu osob na jednom místě.
– Kategorie dorostu bude od středy 8. 4. 2020 využívat přednostně dopolední tréninkové hodiny.
– Na vodu nesmí vyjet žádná posádka bez vědomí zodpovědného trenéra.
– Trénovat na vodě je možné pouze na skifech, dvojskifech a dvojkách.
– Mimo trénink na vodě a běh je nutné využívat ochranu obličeje a dodržovat i při manipulaci s loděmi vzdálenost 2 metry.

Budeme velmi vděční členům, rodičům i příznivcům za dezinfekční prostředky pro potřeby klubu v jakémkoli množství (dezinfekce pačin, slajdů a nohavek).
Bližší informace podáme ve středu 8. 4. 2020 od 14:00 do 18:00

Společně to zvládneme!