Labský čtyřboj

Posledním závodem Zimního poháru byl Labský čtyřboj. Vítězství v poháru potvrdily naše žákyně skvělými výkony. Elen Hottmarová skončila na třetím místě, Tereza Schořová na pátém, Nicol Schořová na šestém a Anna Nipauerová na desátém místě.číst dále..

Nejúspěšnejší sportovec roku 2023

V každoroční aknetě „Nejúspěšnejší sportovec města Louny za rok 2023“ získal Veslařský klub Ohře Louny dvě ocenění. V kategorii Kolektiv mládeže se umístil na krasném 2. místě, v kategorii Neúspěšnější sportovní klub zvítězil. Nesmíme takéčíst dále..

Valná hromada 2024

Výkonný výbor Veslařského klubu Ohře Louny svolává Valnou hromadu na den 1. 3. 2024, 17:00 v loděnici klubu Program 1. Zahájení, přivítání hostů 2. Volba pracovních orgánů VH- mandátová a volební komise, návrhová komise 3.číst dále..

Hamr Quad Chaellenge 2024

20. Ledna závodila skupina mladších žaček v Praze na Hamr Quad Chaellenge 2024. Závodili smíšené čtyřčlenné týmy. Náš tým byl složen pouze z děvčat. A skončil na skvělém šestém místě, ale první mezi děvčaty.

Klíny penzion Studánka 24.1. – 28.1. 2024

Účastníky zimního soustředění prosíme zaplatit ubytování. Potřebné množství sněhu pro trénink a počasí je v ceně. Částku 3100Kč zašlete na náš účet 11631481/0100. Do komentáře připište jméno účastníka.

Mladší sekáč

Loňský rok přinesl spoustu úspěchů, ale nesmíme zapomenout na toho, kdo naše sportovce doprovázel a dále se za nimi na vodu nevydá. Za dobu svého fungování se nesmazatelně zapsal do paměti několika generací sportovců, kteříčíst dále..

Příspěvky 2024

Ahoj, jako každý rok poprosim všechny členy o zaplaceni členských příspěvků. Idealní forma je elektronicky.   Bankovní spojení: 11631481/0100 www.vko.cz/VKOweb/pro-rodice/prispevky