XXIV. Veřejný halový triatlon

Pořádá Veslařský klub Ohře Louny

Pořádá:  Veslařský klub Ohře Louny
Místo konání: Městská sportovní hala Louny, Rybalkova ul., sobota 17. listopadu 2018

Přihlášky:  do pondělí 12.11.2018, 24:00 na adresy pořadatele: vko@vko.cz, nebo prostřednictvím webové stránky www.halovytriatlon.cz. Při vysokém počtu startujících může pořadatel odmítnout přihlášky došlé po tomto termínu.

Adresa:  Veslařský klub Ohře, Vosátkova 1765, 440 01 Louny,
Ubytování:  do 31.10.2018 na adresu pořadatele
Disciplíny: 
Cyklistika – rotoped Kalpe Magnetic 2000 m (1000 m)
Člunkový běh 840 m (400 m)
Veslování – trenažer Concept II 1000 m (500 m)

Začátek závodu: sobota 17.11.2018 v 9.00 hod

Startovné: 
Závody č. 1 až 8 (žactvo)  100,-Kč.
Závody č. 9, 10, 12 až 17  150,-Kč
Závod č. 11    bez startovného

Přihlášky došlé po uzávěrce budou navíc zpoplatněny přirážkou ve výši 50 Kč za závodníka.

Pořad - Čas - Kategorie - ročník
01 - 09.00 - ŽKYM - 2008
02 - 09.15 - ŽKYM - 2007
03 - 09.30 - ŽCIM - 2008
04 - 10.00 - ŽCIM - 2007
05 - 10.30 - ŽKYS - 2006
06 - 10.45 - ŽKYS - 2005
07 - 11.00 - ŽCIS - 2006
08 - 11.45 - ŽCIS - 2005
09 - 12.30 - DKY - 2003 - 2004
10 - 13.00 - DCI - 2003 - 2004
11 - 14.15 - ELÉVOVÉ - 2009 - 2012
12 - 14.30 - JKY - 2001 - 2002
13 - 15.00 - JŘI - 2001 - 2002
14 - 15.45 - Ž Masters - 1988 a starší
15 - 15.55 - M Masters - 1988 a starší
16 - 16.15 - Ž - 2000 a starší
17 - 16.45 - M - 2000 a starší

Poznámky:

1. Závodí se souběžně v maximálně 16 ti drahách. Rozložení strojů a drah je znázorněno na přiloženém obrázku.
2. U závodníků starších 30 let musí být v přihlášce uvedeno, zda hodlají startovat v hlavní nebo veteránské kategorii.
3. Kategorie 1-8 závodí na poloviční vzdálenosti. Délky tratí jsou uvedeny v závorce.
4. Závod 11 proběhne na tratích odpovídajících věku a výkonnosti přihlášených účastníků.
5. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bude probíhat po každém závodě.
6. V závodech dorostenek (č. 9) a dorostenců (č. 10 Memoriál Zdeňka Helšuse o putovní cenu) se hodnotí vždy nejlepších 20 závodníků do soutěže klubových týmů.  Systém bodování 20, 19, …. 2, 1.
7. V závodech žákyň (č. 1, 2, 5, 6) a žáků (č. 3, 4, 7, 8) se hodnotí vždy nejlepších 10 závodníků do soutěže klubových týmů. Systém bodování 10, 9, …. 2, 1.